Anlägga en trädgårdsgång

Har man utrymme nog i sin trädgård kan det vara väldigt snyggt att anlägga en vacker gång i den. Denna kan till exempel gå från huset till en uteplats, en lekstuga, gillestuga eller bara till en rabatt man anlagt någonstans. Har man beslutat sig för att anlägga en gång i trädgården och vet vilka platser den ska gå mellan är det nu dags att välja materialet som ska användas. Grus är troligtvis det enklaste valet men då kommer man också behöva underhålla den mer i form av ogräsrensning. Marksten eller stenplattor är ett dyrare material men också lättare att underhålla. Det finns dessutom många olika sorters sten man kan använda utomhus vilket betyder att det är lättare att skapa en viss stil än med grus.Underarbetet kan komma att vara en väldigt viktigt del i detta projekt då underlaget ska vara så plant som möjligt för säkerställa ett långvarigt och fint resultat. Men allt beror på vilken stil man är ute efter. Vill man till exempel satsa på att lägga en grusgång vid sommarstugan kan den ju gärna få se äldre ut redan från början. Hur mycket arbete som krävs för att skapa en riktigt plan yta beror dock även på vilken typ av jord man har i trädgården. Är det till exempel lera eller mullrik jord måste man gräva ut mer än i sandig eller grusig jord.Grunden för en gång är sedan en duk med 20-30 centimeter bärlagergrus ovanpå. Men det räcker inte med att bara hälla ut detta grus, det måste sedan packas för att få en jämnt och fint resultat. Detta gör man med en så kallad markvibrator och är något man garanterat kan hyra från något företag i en närområde eller kommun. Ovanpå detta lager lägger man sedan ett omkring 5 cm lager sättsand och jämnar ut det genom att bara dra en planka över sanden. Det är sedan i denna sand man sätter stenarna eller plattorna i.