Ett grönt tak på huset

Trädgården är inte det enda på tomten där du kan få grönskan att frodas. Det är även möjligt att skaffa ett så kallat grönt tak, och det kan faktiskt ha flera fördelar.Gröna tak är inte något nytt. Faktum är att dessa har använts i Skandinavien i en eller annan form en väldigt lång tid tillbaka. Och medan de inte läggs på samma sätt som för hundratals år sedan, är den grundläggande principen fortfarande densamma.Fördelarna med gröna tak inkluderar bland annat:

  • Dämpning av buller
  • Fångar och binder upp luftföroreningar
  • Skyddar underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar
  • Isolerar byggnaden effektivt
  • Bidrar till lägre behov av stora dagvattensystem

Och många tycker så klart även att de är väldigt vackra. Så länge de sköts ordentligt förstås. Och när det kommer till just skötsel kan det naturligtvis skilja sig från traditionella konstruktioner på en och annan punkt. Men så länge man är påläst är det inget som hindrar en från att göra allt skötselarbete själv.En viktig faktor du måste ha koll på om du skulle vilja lägga ett grönt tak är huruvida takstolarna kan bära upp vikten. Gröna tak kan väga allt mellan 50-150 kg/m2 beroende på hur tjockt det läggs. Ett traditionellt tegeltak kan i jämförelse ligga kring 33 kg/m2.Att lägga ett tyngre tak än takstolarna var byggd för är aldrig något du bör riskera. Ta därför gärna kontakt med en byggnadsexpert som kan inspektera konstruktionen i ditt hem och ge dig en uppskattning för vad dina takstolar säkert klarar av.